Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα ήθελα να ευχηθώ στους μαθητές και τις μαθήτριες ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ.
Να αξιοποιήσουν κάθε μορφωτική ευκαιρία που τους παρέχεται από το σχολείο κατακτώντας όχι μόνο το αγαθό της γνώσης αλλά και καλλιεργώντας ποικίλες δεξιότητες μέσα από το πλήθος των σχολικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, εύχομαι στους εκπαιδευτικούς ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ για να ανταποκριθούν στον απαιτητικό διδακτικό και παιδαγωγικό ρόλο τους.
Αρωγοί στις προσπάθειές τους θα είναι, όπως πάντα, το ανθρώπινο δυναμικό της Διεύθυνσης, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΛΟΥΚΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ