Τρίτη, 23 Μαΐου 2017Ανακοίνωση
Στα πλαίσια της Θεματικής εβδομάδας και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, ο Υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας κ. Αθανάσιος Ραφτόπουλος, υλοποιήσε σειρά παρεμβάσεων στα τμήματα των Α΄και Γ΄ Τάξεων του 7ου Γυμνασίου Αμαρουσίου την Τρίτη 23 Μαϊου 2017 καθ’ όλο το ωρολόγιο πρόγραμμα σύμφωνα με την ενδεικνυόμενη θεματολογία.