Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Αγωγή Υγείας Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας: Διημερίδα: "Από τον Λόγο στην Εικόνα - Εισαγωγή στ...

Αγωγή Υγείας Δ.Δ.Ε. Β' Αθήνας: Διημερίδα: "Από τον Λόγο στην Εικόνα - Εισαγωγή στ...: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ή με μέηλ, (συμπληρώνοντας ονοματεπώνυμο, σχολείο, επιλογή εργαστηρίου με σειρα προτεραιότητας, τηλέφωνο επικοινωνί...