Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Comenius Regio η Δ/νση Δ.Ε. Β' Αθήνας οργανώνει συνέδριο με θέμα «Εκφοβισμός των Εφήβων: Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης στο σχολικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου». 
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης και στις 9-10 Μαΐου 2015 στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly » του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. 
Δείτε το σχετικό έγγραφο http://srv-dide-v-ath.att.sch.gr/dide/